Prof. Dr. Levent Oğuzkurt

 • 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini’ne girdi.
 • 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında radyoloji asistanlığına başladı ve 1996 yılında radyoloji uzmanı oldu.
 • Asistanlığı döneminde de ağırlıklı olarak Girişimsel Radyoloji bölümünde çalıştı.
 • 1998 yılında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Girişimsel Radyoloji alanında çalışmak üzere göreve başladı.
 • 1999-2000 yıllarında Amerikada, Minnesota Üniversitesi Girişimsel Radyoloji bölümünde bir yıllık resmi yan dal eğitimi aldı ve yardımcı doçent olarak Başkent Üniversitesine döndü.
 • 2005 yılında Radyoloji Doçent’i, 2011 yılında Radyoloji profesörü oldu.
 • 2014 yılında İstanbul Medical Park Bahçelievler Hastanesinde çalıştı.
 • 2015 yılında İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başladı. 

Mesleki İlgi Alanları

Yaklaşık 20 yıldır Girişimsel Radyoloji tedavi işlemleri yapmaktadır.
Girişimsel Radyolojinin (beyin girişimsel işlemleri dışında) tüm alanlarında deneyim sahibidir.

En Yoğun Uğraş Alanları;

 • Varis tedavisi
 • Atardamar darlık ve tıkanıklıklarının anjiyografi eşliğinde tedavisi
 • Buerger hastalığı ve anjiyografi ile tedavisi
 • Aort damarının balonlaşmasında (anevrizmasında) anjiyografi ile stent greft tedavisi
 • Diyabet (şeker) hastalarında ayak yarası oluşturan atardamar sorunlarının anjiyografi eşliğinde tedavisi
 • Derin ven trombozunda anjiyografi ile tedavi (bacak toplardamar pıhtlaşması tedavisi)
 • Diyaliz hastalarında damar sorunları anjiyografi eşliğinde (endovasküler) tedavisi bunların belli başlılarıdır.

Tüm damar hastalıkları konusunda  yurt içi ve yurt dışı toplantılarda konuşmalar yapmaktadır.

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2009-2014 yılları arasında ülkenin değişik bölgelerinden gelen girişimsel radyoloji uzmanlarına varis ve damar hastalıklarının anjiyografi ile tedavisi konusunda çok sayıda ulusal toplantı yapmıştır. 
2010 yılında bu yana Avrupa Girişimsel Radyoloji Kongrelerinde Varis konusunda konuşmalar ve pratik eğitim (çalıştay eğitimi) veren doktor grubunda yer aldı.
2015 ve yılında Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği yıllık toplantısında Varis eğitiminin iki koordinatöründen biri olarak görevlendirildi.
2016 yılında da aynı kongrede pratik varis eğitimi (Varis çalıştayı) için koordinatör olarak kabul edildi.  

Akademik Çalışmaları

 • Uluslararası dergilerde 100 den fazla bilimsel makale
 • Uluslararası kongrelerde 30 dan fazla bildiri
 • Ulusal dergilerde 30 dan fazla bilimsel yazı ve 100 den fazla bildiri/poster sunumu
 • Son 10 yılda hemen tüm ulusal kongrelerde ve çok sayıda bölgesel toplantılarda konuşmacı olarak davet edilmiş ve konuşma yapmıştır.
 • Akademik çalışmaları:
 • Uluslararası dergilerde 100 den fazla bilimsel makale
 • Uluslararası kongrelerde 30 dan fazla bildiri
 • Ulusal dergilerde 30 dan fazla bilimsel yazı ve 100 den fazla bildiri/poster sunumu
 • Son 10 yılda hemen tüm ulusal kongrelerde ve çok sayıda bölgesel toplantılarda konuşmacı olarak davet edilmiş ve konuşma yapmıştır.

Prof Dr Levent Oğuzkurt'a ulaşmak için:

www.leventoguzkurt.com

www.bacakvarisi.com

www.ignebiyopsisi.com

web adreslerinde iletişim sayfasından mesaj gönderebilirsiniz.