Lazerle Varis Tedavisi

Lazerle varis tedavisi, ameliyatsız tedavide dünyada en çok uygulanan, en etkili ve popüler tedavi yöntemidir. Tedavinin temel prensibi hem venöz yetmezliği olan damarı, hem görünen büyük damarları yok etmek hem de tekrarlamasını engellemektir. Kılcal damarlar için yapılan lazer tedavisi (transkütan lazer tedavisi) damar içi lazer tedavisinden çok daha farklı bir yöntemdir. 

Lazer yöntemi ile varis tedavisi uygulanmaya başladığı 1999 yılından beri tüm dünyada milyonlarca insana uygulanmış ve son derece etkili ve güvenli bir yöntem olduğu ortaya konmuştur.
Bu yönteme endovenöz (damar içinden) lazer tedavisi (EVLT), endovenöz lazer ablasyonu (kurutma) (EVLA) ya da endovenöz termal (ısı ile yapılan) ablasyon (EVTA) adları da verilir. 
Radyofrekans da bir endoveenöz termal ablasyon (EVTA) yöntemidir. Ama yapışkan yöntemi nontermal (ısı ile olmayan) bir ablasyon yöntemidir. 
Ablasyon kelimesi kurutma ya da yok etme demektir. Eskiden ameliyatla çıkarılan bu gereksiz damarlar artık ameliyata gerek olmadan deriden iğne girimi yardımıyla kurutulduğu için tedavinin ismi lazer ablsayonu ya da lazer tedavisi şeklinde geçer.  

Son 10 yılda Amerika ve Avrupa tedavi kılavuzlarında varis tedavisinde önerilen yöntemler amelyatsız yapılan lazer, radyofrekans ya da yapışkan tedavisidir.  
İstanbul'da Koç Üniversitesi Hastane'sinde varis tedavi merkezimizde lazer, radyofrekans, yapışkan ve köpük tedavilerinin tümü yapılmaktadır. 

Video da Lazerle Varis Tedavisi Nedir, Nasıl yapılır sorularının cevaplarını bulabilirsiniz;

Lazer tedavisi işlemi ağrısız, kolay, konforlu ve etkilidir. 
Bu yöntem varisin asıl kaynağa yani venöz yetmezlik olan büyük damara (çoğunlukla safen toplardamarı) uygulanır. Böylece varisin ileride tekrarlama şansı en aza iner.  Bacaklardaki varisleri oluşturan sorunlu toplardamar ortadan kalktığı için bundan kaynaklanan damarlar da tümüyle yok olur, hastalığın tekrarlaması da engellenir.  Ama ameliyatsız tedavilerin tümünde, çok az oranda (%5) da olsa tekrarlama riski vardır. Tekrarlayan bu damarlar genellikle çok daha küçüktür ve tümünün tekrar tedavisi mümkündür.

Videoda baştan sona lazerle varis tedavisi nasıl yapılır görebilirsiniz.;

Lazerle varis tedavisi, radyofrekansla (RF ile) varis tedavisi ya da buhar yöntemleriyle varis tedavisi temel olarak birbirine çok benzer. Tüm tedavi basamaklar hemen hemen aynıdır.

Lazerle mi yoksa radyofrekansla mı varis tedavisi daha iyidir?

 

Sadece damarı içten kapatmak ya da iptal etmek için biri lazer enerjisini, biri radyofrekans enerjisini, diğeri de buhar ısısını kullanır. Bunun dışında yapışkan yöntemi de ısı olmadan tedavi yapar. Varis tedavisinde yapışkan yöntemi de diğerlerine çok benzer. Tüm bu tedavilerde amaç kapak yetersizliği olan sorunlu büyük damarı iptal etmektir. Lazerle varis tedavisi aynı zamanda "endovenöz lazer ablasyonu" olarak da bilinir. 

Lazerle Varis Tedavisinin Ameliyattan Farkı Nedir?

 1. Lazerle varis tedavisinde narkoz gerekmez.
 2. Tedavi tamamen ağrısızdır. Ağrı kesmek ya da işleme ait korku ya da heyecanı gidermek için çok daha basit yöntemler kullanılır (varis tedavisinde ağrı sayfasına bakılabilir). Merkezimizde bu amaçla sadece kol damarında ilaçlar verilmektedir Belden iğne yöntemi ya da narkoz kullanılmaz. 
 3. Bacaklarda ufacık kesi izleri dahil hiç bir şekilde iz kalmaz.
 4. Hastaneye yatış gerekemez. Hastalar işlemden hemen sonra yürüyerek eve dönebilir.
 5. Tüm işlem ultrason eşliğinde vücudun içindeki damarlar görülerek yapılır.  
 6. Lazerle varis tedavisi ameliyatla karşılaştırıldığında daha etkilidir ve tekrar ihtimali ameliyattan çok daha azdır. 

Tedavi Ağrılı mıdır?

İşlem tamamen ağrısız olarak yapılır. 
Hastamızın işlem sırasında uyutulması gerekemez. Ancak işlem boyunca uyumak isteyen hastalarımızı narkoz kullanmadan kolaylıkla uyuturuz.
Merkezimizde tüm ağrı kesme işlemleri bir anestezi uzmanı tarafından yapılır. Bu nedenle işlem sırasında tedaviyi yapan bizim ekibimiz dışında tedavi sürecine bir anestezi uzmanı ve bir anestezi teknisyeni de katılır. Bu da ağrı ve heyecan giderme işlemini çok daha güvenli hale getirir.
Hiç bir ağrı kesme yöntemi yapmadan da sadece lokal anestezi yapılarak (iğne girim yerleri uyuşturularak) varis tedavi işlemini yapmak mümkündür. Ancak biz bu şekilde yapmayı tercih etmiyoruz, çünkü küçük ağrıları hastamızın işlem konforunu etkileyebilir.
Bizim tedavi amacımız tedavi işlemi sırasına hastamızın hiç bir ağrıyı hissetmemesidir ve bunu kolaylıkla ve başarıyla uygularız.
Çünkü işlem sırasına olabilecek küçük ağrıları tümüyle kesmek ve işlemi tamamen ağrısız hale getirmek modern tıpta son derece kolaydır.    

Tedavi Ne Kadar Sürer?

Tedavi edilecek damar sayısına göre değişir. Bir bacakta tedavi edilebilecek iki ana damar (büyük ve küçük safen toplardamarı) vardır. Bunların biri ya da ikisi etkilenmiş olabilir. İki bacakta toplam 4 ana damar vardır. 

Bir tek damarın tedavisi yaklaşık 15 dakika alır. Dört damarın da tedavi edilmesi gerekirse işlem toplam olarak yaklaşık 60 dakika sürer. 

Lazerle varis tedavisi ağrısız ve konforludurAynı seansta var olan kılcal damarlar ya da orta boy varisler de tedavi edilebilir. 

Lazerle Varis Tedavisinde Hangi Damarlar Tedavi Edilir?

Damar içinden yapılan lazerle varis tedavisinde asıl amaç kapak yetersizliği olan büyük damarı tedavi etmektir. Varis kaynağı olan bu damar tedavi edildiğinde artık varis oluşmayacaktır ve var olan varisler de kaybolacaktır. 
Büyük varisler genellikle iki büyük toplar damardaki kapak yetmezliği nedeniyle oluşur:
Bunlar büyük ve küçük safen toplar damarıdır.
Tedavide hedef alınan damarlar genellikle bu damarlardır. 
Sadece görünen büyük varisler tedavi edilir ve varislerin asıl sorumlusu olan safen toplardamar kapak yetmezliği tedavi edilmezse varisin tekrarlama ihtimali çok yüksektir.

Lazerle varis tedavisinde tedavi olan damarlar

 Lazerle Varis Tedavisi Nasıl Yapılır? 

 • Tedavinin en önemli basamağı daha önceden ayakta yapılan ultrason inceleme ile tedavi edilecek damarların haritasının ortaya konmasıdır.
 • Yapılan tedavi ameliyat değildir. Lazer tedavisi olarak adlandırılır. Ancak bu derideki kılcal varislere uygulanan lazerden çok farklı bir tedavidir. 
 • Hastamızı işlem masasında aldığımızda ilk işimiz, işleme bağlı heyecan, korku ya da endişe olabilir diye damardan ilaç yaparak hastamızı rahatlatmaktır.
 • İşlem sırası uyumanız gerekmez, ama siz isterseniz uyutabiliriz.
 • Bacağın işlem için hazırlığı yapılır. 
 • Ultrason kullanılarak, vücuda hiç kesi yapmadan iğne deliğinden damar içine girilir ve lazer fiberi (plastik ince tüp) yerleştirilir.
 • Damar çevresine ek özel bir anestezi uygulanır. Bu anestezi, lazer tedavisinin daha da konforlu olmasını ve işlem sonrası ağrının azalmasını sağlar.
 • Lazerle fiberi damarın iptal edilecek tüm uzunluğunda çalıştırılır. Bu uzunluk 30-60 cm arasındadır.
 • Kapak yetmezliği olan büyük damar (genellikle safen toplardamarı) lazerle iptal edildikten sonra gerekirse ek köpük tedavisi uygulanır. 
 • Köpük tedavisi büyük varis tedavisinde damar içi lazer yöntemine yardımcı bir tedavidir. 
 • Her bir damarın lazer işlemi 10-15 dakika kadar sürer. Genelde bir ile dört arasında damar tedavi edilir. Tümü aynı seansta tedavi edilir. Ek olarak skleroterapi yapılırsa süre buna göre uzayabilir.
 • Genel olarak bir tedavi işlemi başından sonuna 30-60 dakika sürer.  
 • Varis tedavisinden sonra ağrı kesici ilaçlar başınızı döndürebilir diye sizi biraz dinlendirebiliriz.

Tedavi Sonrası Süreç nasıldır?

 • Tedaviden hemen sonra evinize yürüyerek gidebilirsiniz.
 • Varis tedavisinde tedaviye yürüyerek gelir ve tedaviden hemen sonra yürüyerek hastaneden ayrılırsınız.
 • Tedavi işlemi sırasında kullanılan ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlar baş dönmesi yapabileceği için 2 saat boyunca sizi hastanede tutup ondan sonra evinize göndereceğiz.
 • Eve dönerken sizin araba kullanmamanızı isteyeceğiz. Kendi arabanızla gelirseniz yanınızda araba sürecek biri olursa daha iyi olur.
 • Diğer yöntemlerle kendiniz gidebilirsiniz.  

Lazerle varis tedavisinde kullanılan lazerin ucu Burada görünen damar içine yerleştirilen 1-2 mm çapındaki lazer fiberidir. Lazer fiberinden çıkan lazer enerjisi damarın iç duvarını etkiler ve kapanmasını sağlar. Böylece ameliyatla çıkarılmasına gerek olmaz.  

Lazerle varis tedavisi Lazer fiberi tedavi edilmesi gereken toplardamar içine yerleştirilmiştir. İşlem son derece kolay ve ağrısızdır. Bu işleme damar içi lazer tedavisi denir. 

Lazerle varis tedavisinde lazerin etki mekanizması Lazerin enerjisiyle damarın kapatılması.
1. Lazer fiberi damar içine yerleştirilir.
2. Yukarıdan aşağıya doğru yavaş yavaş çekilir.
3. Etkilediği yerlerde damarı kapatmaya başlar.
4. İşlem bittiğinde damarda tedavi edilen tüm uzunluk kapanmıştır.

Kısaca lazer işlemi bacak toplardamar kapak yetmezliği nedeniyle vücuda zarar veren damarın kapatılarak iptal edilmesi işlemidir.

Sözlük;

Endovenöz: Toplardamarın içinden (Endo içinden; venöz: toplardamar)

Ablasyon: Bir dokunun iç duvarını kimyasal yöntemlerle ya da ısıyla kurutmak  

Termal: Isı ile 

EVLT: Endovenöz lazer tedavisi 

EVLA: Endovenöz lazer ablasyonu 

EVTA: endovenöz lazer ablasyonu