Neden Girişimsel Radyoloji

Dünyada lazerle varis tedavisini bulan ve ilk uygulayan kişi Amerikalı bir Girişimsel Radyoloji uzmanıdır. Girişimsel radyoloji uzmanları tüm tedavilerini ameliyatsız yapar ancak tedavi sırasında her an ultrason kullanarak bacaktaki damarların tümünü görerek tedavi yapar. Bu da işlemlerin başarılı ve sorunsuz olmasını sağlar. Girişimsel radyoloji uzmanları varis ameliyatı yapmaz. Sadece varisin ameliyatsız tedavi yöntemlerini uygular. Tüm eğitimleri bu şekildedir.

Girişimsel radyoloji, anjiyografi, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR (emar) gibi görüntüleme yöntemlerini rehber olarak kullanarak ameliyata yapılan tedavileri ameliyatsız yapan bölümdür.

Girişimsel radyoloji tedavilerinde temel özellikler ameliyata ve narkoza gerek olmamasıdır. Tüm tedavi işlemleri her zaman küçük bir iğne deliği girimi ile yapılır. Yapılan işlemler sonrası vücutta yara izi kalmaz.  Bu nedenle mini cerrahi işlemler olarak da adlandırılır. Vücudun içine girim yapılırken hep görüntüleme yöntemleri kullanıldığı için deriyi kesmeden vücudun içini görme ve tedavi yapma şansı vardır.

Varis tedavisi sonrası diğer bir çok tedavide olduğu gibi hasta aynı gün evine gönderilir.Varis tedavisinde Girişimsel Radyoloji

Variste tedavisinde çığır açan yöntem olan lazer yöntemini ilk defa 1999 yılında bir Amerikalı Girişimsel Radyoloji uzmanı bulmuş ve kullanmıştır. Böylece ameliyatsız varis tedavisi dönemi başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde damar içinden uygulanan lazer ve benzeri olan radyofrekans ablasyon yöntemlerinin ameliyattan çok daha iyi sonuç verdiği, tedavi etkinliği ve hasta memnuniyetinin ameliyata göre belirgin fazla olduğu ve tekrarların belirgin az olduğu bilimsel olarak gösterildi.

Günümüzde varisin standart tedavisi lazer ve radyofrekans yöntemleri olmuştur.

Girişimsel radyolojinin en önemli özelliği olan ameliyat etmeden girişimsel yöntemlerle tedavi, varis hastalığında da başarıyla uygulanmıştır.

Girişimsel radyoloji çoğunlukla yeni teknolojiye dayalı olduğu için, teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak var olan tedavi yöntemleri daha da kolay ve konforlu olacaktır.