Düzenlediğimiz Toplantılar

  1. Periferal arter hastalığı Yuvarlak Masa Toplantısı, Adana, Mayıs, 2012 

  2. Yüzeyel femoral arter hastalığında girişimsel radyolojik tedaviler, Ankara, Nisan, 2011

  3. Varis Çalıştaylar serisi, Adana, 2010, 2011, 2012 

  4. Ulusal Varis Sempozyumu, Adana,  Nisan 2011

  5. Ulusal Venöz Hastalıklar Sempozyumu, Adana, 2009