Levent Oğuzkurt

1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini’ne girdi.

İlk yıl İngilizce hazırlık sınıfından sonra 6 yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamlayarak 1990 yılında mezun oldu.

1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında radyoloji asistanlığına başladı ve 1996 yılında radyoloji uzmanı oldu. Asistanlığı döneminde 6 ay anjiyografi ve ve 14 ay nonvasküler Girişimsel Radyoloji alanlarında çalıştı.

1996-1998 yıllarında, Ağrı Asker Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak askerlik görevini yaptı.

Eylül 1999 tarihinde Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Girişimsel Radyoloji alanında çalışmak üzere göreve başladı.

1999-2000 yıllarında Amerikada, Minnesota Üniversitesi Girişimsel Radyoloji bölümünde bir yıllık resmi fellowship eğitimi aldı ve yardımcı doçent olarak Başkent Üniversitesine döndü. 2005 yılında Radyoloji Doçent’i, 2011 yılında Radyoloji profesörü oldu.

Hala aynı hastanede Girişimsel Radyoloji bölümünde görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mesleki ilgi alanları

Girişimsel Radyoloji ile ilgili pek çok konuda işlem yapmasına karşı, asıl çalışma yoğunluğu atardamar ve toplardamar hastalıkları ve bu hastalıkların anjiyografi altında (endovasküler) tedavisidir.

En yoğun uğraş alanları:

• Atardamar darlık ve tıkanıklıklarının anjiyografi eşliğinde tedavisi
• Varis tedavisi
• Aort damarının balonlaşmasında (anevrizmasında) anjiyografi ile stent greft tedavisi
• Diyabet (şeker) hastalarında ayak yarası oluşturan atardamar sorunlarının anjiyografi eşliğinde tedavisi
• Derin ven trombozu tedavisi (toplardamar pıhtlaşması tedavisi)
• Diyaliz hastalarında damar sorunları anjiyografi eşliğinde (endovasküler) tedavisi


Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 1999 yılında kurulan Girişimsel Radyoloji Bölümü, özellikle atar damar ve toplardamar hastalıklarının tedavisinde ülkenin en büyük merkezlerinden biridir.